Close

UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z wieloma ryzykami. Brak odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej może narazić na poważne straty finansowe. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientom biznesowym, którzy oczekują kompleksowego zabezpieczenia na wypadek ryzyka różnego rodzaju, oferujemy ubezpieczenia dostosowane do potrzeb nawet najbardziej wymagających.

Ochroną można objąć m. in. ryzyka:
-> katastroficzne, zdarzeń losowych, kradzieży, przepięć,
-> OC działalności gospodarczej
-> finansowe – tj. BI (strat w przerwach w działalności) czy gwarancyjne (wadium, należyte wykonanie)
-> transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora, ubezpieczenia cargo)
-> cyber
-> MB (uszkodzenia maszyn), CPM (sprzętu budowlanego)

Dopasowany program ubezpieczeniowy to możliwość kontynuowania działalności po nieprzewidywanym zdarzeniu losowym, błędzie i konieczności naprawienia wyrządzonej szkody zarówno rzeczowej jak też osobowej

Zapraszamy do kontaktu