Close

Właściwie ustalona suma ubezpieczenia

Ustalenie sumy ubezpieczenia może przysporzyć wiele wysiłku oraz stanowić obawę klientów o to, czy polisa jest właściwa oraz kosztuje tyle ile powinna. Z sumą ubezpieczenia łączą się pojęcia niedoubezpieczenia oraz nadubezpieczenia. Na wstępie zdefiniujmy sumę ubezpieczenia jako wartość pieniężną majątku do której w razie szkody odpowiada ubezpieczyciel. Ustalenie adekwatnej wartości pojazdu, mieszkania czy innych przedmiotów […]

Read More

UFG – opłaty w 2021 r.

Organ uprawniony do kontroli opłacenia obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu UFG określił jakie opłaty za brak polisy będą musieli zapłacić posiadacze pojazdów w 2021 r. Wysokość opłaty dodatkowej (karnej) za brak posiadania ubezpieczenia OC jest ustalana w oparciu o minimalne wynagrodzenie za pracę w roku kontroli, a kwota ta ponownie ulega zmianie. Wysokość opłaty zależy […]

Read More

Współwłasność – zalety i wady

Jednym z często zadawanych nam pytań jest opłacalność zakupu pojazdu dla dorosłych dzieci uzyskujących uprawnienia do kierowania pojazdami. Dotyczy to osób w wieku tuż po osiągnięciu pełnoletniości jednak dotąd bez żadnej historii ubezpieczeniowej. Współwłasność to stan w którym własnością jednego przedmiotu jest więcej niż jedna osoba. Wspólnie nabywamy uprawnienia – wspólnie odpowiadamy za obowiązki posiadania. […]

Read More

Rekalkulacja składki dla nabywcy pojazdu

Wraz z nabyciem pojazdu, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC, prawo do korzystania z polisy przysługują nabywcy. Polisa trwa do ostatniego dnia okresu ubezpieczenia. Często pojawiającym się pytaniem po stronie nabywców jest kwestia ponownej kalkulacji składki realizowanej przez ubezpieczycieli (tzw. rekalkulacja składki). Odpowiedź można znaleźć w art. 31 ust. 2 ustawy o o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym […]

Read More

Sprzedaż pojazdu a umowa ubezpieczenia

Zbycie pojazdu zarówno odpłatne (sprzedaż) jak też nieodpłatne (darowizna) wprowadza skutki po stronie zbywcy jak też nabywcy pojazdu. Dzisiaj skupimy się na prawach i obowiązkach po stronie zbywcy jakie nakładają na niego postanowienia ustawy o o ubezpieczeniach obowiązkowych,  ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej UOUO) w ujęciu praktycznym – czyli co należy zrobić, […]

Read More