Close

UBEZPIECZENIA ROLNE

Ubezpieczenia rolne można podzielić na dwie główne grupy:
1. OBOWIĄZKOWE
a) oc rolnika
b) budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
oraz :
2. DOBROWOLNE (tj. posiadanego mienia, maszyn, NNW, upraw, zwierząt a także ryzyk przekraczających zakres ubezpieczenia obowiązkowego)

Podstawowy zakres ubezpieczenia (część obowiązkowa) jest stały dla każdego z ubezpieczycieli – wynika z przepisów ustawy i obejmuje następujące ryzyka:  ogień, huragan, powódź, podtopienie, deszcz nawalny, opady  śniegu, grad, piorun, eksplozja, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina, upadek statku powietrznego.

Nie wyklucza to oczywiście możliwości dobrowolnego rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyka dodatkowe lub dodatkowe składniki mienia gospodarstwa rolnego.

Zapraszamy do kontaktu