Close

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Posiadanie polisy na życie to forma ochrony finansowej i wsparcia dla Twoich bliskich na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło. Ubezpieczyciel wypłaca pieniądze (zgodne z sumą ubezpieczenia) uprawnionym w polisie osobom – to podstawowa cecha tego produktu

Umowę ubezpieczenia na życie można zawrzeć w różnych wariantach jako polisę terminową, w wersji indywidualnej czy też przygotowaną w ramach grupy otwartej.

Poza umową podstawową istnieją możliwości skonstruowania programu ubezpieczeniowego rozszerzonego o umowy dodatkowe:

  • poważne zachorowania
  • świadczenie dodatkowe w przypadku NNW
  • comiesięczna renta
  • druga opinia medyczna w ramach usługi „Best doctors”
  • IKE lub IKZE

Zapraszamy do kontaktu