Close

Współwłasność – zalety i wady

Jednym z często zadawanych nam pytań jest opłacalność zakupu pojazdu dla dorosłych dzieci uzyskujących uprawnienia do kierowania pojazdami. Dotyczy to osób w wieku tuż po osiągnięciu pełnoletniości jednak dotąd bez żadnej historii ubezpieczeniowej.

Współwłasność to stan w którym własnością jednego przedmiotu jest więcej niż jedna osoba. Wspólnie nabywamy uprawnienia – wspólnie odpowiadamy za obowiązki posiadania.

Stan współwłasności powstaje najczęściej z woli stron na podstawie umowy. W konsekwencji ubezpieczyciel (agent działający w jego imieniu) jedynie potwierdza na polisie więcej niż jednego właściciela. Agent nie „dopisuje do ubezpieczenia” kogoś, kogo w umowie nie ma!

Jeśli na umowie zakupu nie ma dwóch lub więcej nabywców, to po zakupie ale przed rejestracją można sporządzić umowę darowizny. W takiej umowie świeżo upieczony właściciel widnieje w roli darczyńcy, który przekazuje na własność drugiej osobie (obdarowanemu) część pojazdu. W ten sposób też powstanie współwłasność.

Najczęstszym przykładem jest wspólne posiadania przedmiotów ubezpieczenia przez małżonków, którzy zakupili je do obowiązującej ich ustawowej wspólności majątkowej. Małżonkowie na jednej polisie mają wspólny systemem zniżek/zwyżek za przebieg ubezpieczenia. Warto zauważyć, że wydziały komunikacji rejestrując pojazd nie weryfikują systemu majątkowego pomiędzy małżonkami. Zdarzają się zatem przypadki rejestracji pojazdu wyłącznie na jednego z małżonków, pomimo zakupu w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zakup i ubezpieczenia pojazdu przez osoby z podwyższonej grupy ryzyka (z grubsza szacowane przez ubezpieczycieli jako osoby poniżej 26 roku życia) wraz ze swoimi rodzicami z pozytywnymi przebiegami szkodowymi.

Przykładowa różnica w cenie

Jako przykład ilustrujący różnicę w cenie przyjmując średni poziom ceny za OC dla pojazdu:
ok. 2200 zł – OC wyłącznie na właściciela bez zniżek i poniżej 26 lat
ok. 900 zł – osoba bez zniżek i poniżej 26 lat współwłasność z kompletem zniżek

Pozostaje jeszcze możliwość poruszania się pojazdem będącym własnością rodzica przez użytkowników do 26 roku życia. Takie rozwiązanie nie daje możliwości nabywania zniżek przez te osoby. Przy ryzyku OC nie ma to większego znaczenia choć zmienia składkę, jeżeli użytkownikiem okaże się osoba z podwyższonym ryzykiem (krótkie posiadania prawa jazdy oraz wiek użytkownika). Niektórzy ubezpieczyciele żądają wtedy dopłaty do polisy. W AC (casco) postanowienia OWU KAŻDEGO ubezpieczyciela wprowadzają wysokie udziały własne w szkodzie. Grozi to potrąceniem części odszkodowania, tym większym, im większa jest szkoda.

Korzyść niższej składki niesie ze sobą ryzyko utraty zniżek- oczywiście nie wszystkich i nie na zawsze! Warto pamiętać, że każdy z ubezpieczycieli na swój sposób weryfikuje posiadanie ubezpieczonych pojazdów oraz częstość szkód przypisanych do konkretnego ubezpieczonego/kierującego pojazdem.

Szacujemy, że ubezpieczyciele z upływem każdego roku od szkody biorą je pod uwagę coraz mniej, by pomijać je po upływie 5 6 lat.

Podsumowując …

Czy opłaca się dopisać młodą osobę jako współwłaściciela do pojazdu, trzeba spojrzeć na sprawę z dwóch punktów widzenia:

  • Jeśli jesteśmy właścicielem pojazdu z nienagannym przebiegiem ubezpieczenia i chcemy dopisać młodą osobę do ubezpieczenia to z dajemy tej osobie możliwość uzbierania zniżek. Musimy się liczyć z większymi kosztami polisy ubezpieczeniowej oraz ryzykiem że podczas szkody wyrządzonej pojazdem gdzie widnieje taka współwłasność, konsekwencję utraty zniżek ponoszą obie osoby.
    Jednak ryzyko poniesienia konsekwencji ze szkody powstaje również w przypadku pożyczenia komuś pojazdu gdzie jesteśmy właścicielem. Dopisanie młodej osoby do ubezpieczenia a pożyczenie jej tylko pojazdu do użytkowania obarczone jest jednakowym ryzykiem.
  • Jeśli jesteśmy młodym kierowcą bez zniżek i chcemy do swojego pojazdu dopisać doświadczonego kierowcę z pełnymi zniżkami to z jednej strony korzystamy na tym płacąc niższą składkę za ubezpieczenie, w tym samym czasie pracując na swoją historię ubezpieczenia i zbierając zniżki. Z drugiej zaś strony obarczamy tą drugą dopisaną osobę ryzykiem utraty zniżek. W momencie gdy wystąpi szkoda z naszej winy, konsekwencję w postaci wpisania szkody do historii ubezpieczeni ponoszą obydwaj współwłaściciele.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.